Anarchy


You break my back
you won?t break me
all is blackbut I still see
shut me down
knock me to the floor
shoot me up
fuck me like a whore

trapped under icecomfortably cold
I?ve gone as low as you can go
feel no remorseno sense of shame
time?s gonna wash away all pain

I made a god
out of blood
not superiority
I killed the kingof deceit
know I sleep in Anarchy

sacrifice to the cause
turn your code into law
compensate to validate the loss
take a thiefnail him to a cross

gospel of rage
faction of hate
deviate from the absolute
born of revenge
raised on cement
chaos created government

I made a god out of blood
not superiority
I killed the king
of deceit
now I sleep inAnarchy

I made a god out of bloodnot superiority
I killed the kingof deceit
wake me up inAnarchyCaptcha
Liedje Kmfdm Anarchy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anarchymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kmfdm Anarchy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anarchy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.