Moron


Don't give a damn what i say
Coz i'm out of my mind
Punkass motherfucker son of a gun
Just one of a kind

Ripped the system and burnt the shreds
No pity for the masses
Sympathizer I am
A communist
A prick up some asses

What goes around will come around
What goes up must come down

US underground
Putschists on the rise
Junta of buccaneers
Take power by surprise
Vigilante style
World of the free
Fulfilling prophecies
Liability

Ignoramus
Dimwit idiot
Asinine
Moron

Money talks and
Bullshits walks
And what is right ain't ever righter
Things in life and life in things
Fire calls the fighter
Sold my rights to tinseltown
Trading arms for battle
By the way this is kapt'n k
Calling from seattle

Ignoramus
Dimwit idiot
Asinine
M-O-R-O moron

Ignoramus
Stupid fuckhead
Bunnybrains
MoronCaptcha
Liedje Kmfdm Moron is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moronmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kmfdm Moron downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moron in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.