Songtekst van La Academia: Murder On The Dancefloor

Murder On The Dancefloor


Murder
It's murder on the dancefloor
But you better not kill the groove
Dj, gonna burn this goddamn house right down

Oh, I know I know I know I know I know I know
About your kind
And so and so and so and so and so and so
I'll have to play

If you think you're getting away
I will prove you wrong
I'll take you all the way
Boy, just come along
Hear me when I say
Hey

Chorus:
It's murder on the dancefloor
But you better not kill the groove
Hey hey hey hey
It's murder on the dancefloor
But you better not steal the moves
Dj, gonna burn this goddamn house right down

Oh I know I know I know I know I know I know
There may be others
And so and so and so and so and so and so
You'll just have to pray

If you think your getting away
I will prove you wrong
I'll take you all the way
Stay another song
I'll blow you all away
Hey

It's murder on the dancefloor
But you better not kill the groove
It's murder on the dancefloor
But you better not steal the moves
DJ, gonna turn this house around somehow

Repeat chorus

Don't think you'll get away
I will prove you wrong
I'll take you all the way
Boy, just come along
Hear me when i say
Hey

Repeat chorus (2 times)

It's murder on the dance floor
But you'd better not kill the grooveCaptcha
Liedje La Academia Murder On The Dancefloor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Murder On The Dancefloormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Academia Murder On The Dancefloor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Murder On The Dancefloor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.