Seora


seora usted despierta tentaciones en mi
usted me ha puesto a soar
imagianarla mas haya de otras cosas
seora su mirada ha despertado en mi
la emocion de sentirla en mis brazos
mas desnuda que el alma

porque usted tiene
la magia de ser
mas que bonita
porque yo creo ke uested lleva el encanto
mas haya de su risa
si usted quisiera
dejarme descubrir mas haya de su ropa
yO le prometo hacerla sentir mujer
con un beso en la boca
y si me dice que si
voy a intertar llegar
donde sienta que ha desnudado el alma

porque usted tiene
la magia de ser
mas que bonita
porque yo creo ke uested lleva el encanto
mas haya de su risa
si usted quisiera
dejarme descubrir mas haya de su ropa
yO le prometo hacerla sentir mujer
con un beso en la boca
y si me dice que si
voy a intertar llegar
donde sienta que ha desnudado el alma

seoraCaptcha
Liedje La Academia Seora is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Seoramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Academia Seora downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Seora in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.