Songtekst van LaKisha Jones: And I Am Telling You I'm Not Going

And I Am Telling You I'm Not Going


(by Jennifer Holliday)

And I am telling you
I'm not going
You're the best man I'll ever know
There's no way I can ever go,
No, no, no, no way,
No, no, no, no way I'm livin' without you
I'm not livin' without you
I don't want to be free
I'm stayin',
I'm stayin',
And you, and you, you're gonna love me
Ooh, you're gonna love me

And I am telling you
I'm not going,
Even though the rough times are showing
There's just no way,
There's no way
We're part of the same place
We're part of the same time
We both share the same blood
We both have the same mind
And time and time we have so much to share,
No, no, no,
No, no, no,
I'm not wakin' up tomorrow mornin'
And findin' that there's nobody there
Darling, there's no way,
No, no, no, no way I'm livin' without you
I'm not livin' without you
You see, there's just no way,
There's no way

Tear down the mountains,
Yell, scream and shout
You can say what you want,
I'm not walkin' out
Stop all the rivers,
Push, strike, and kill
I'm not gonna leave you,
There's no way I will

And I am telling you
I'm not going
You're the best man I'll ever know
There's no way I can ever, ever go,
No, no, no, no way,
No, no, no, no way I'm livin' without you
Oh, I'm not livin' without you,
I'm not livin' without you
I don't wanna be free
I'm stayin',
I'm stayin',
And you, and you,
You're gonna love me
Oh, hey, you're gonna love me,
Yes, ah, ooh, ooh, love me,
Ooh, ooh, ooh, love me,
Love me,
Love me,
Love me,
Love me
You're gonna love meCaptcha
Liedje LaKisha Jones And I Am Telling You I'm Not Going is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied And I Am Telling You I'm Not Goingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LaKisha Jones And I Am Telling You I'm Not Going downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje And I Am Telling You I'm Not Going in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.