Love Me Again


I wanna say I love you
I wanna say I care
Even though you may not feel the same
I'm not afraid to wait
'Cause I know you'll change

Love ends and so love begins my friend
Love me again

If love were a road, I'd be walking
If you would steal the key, I'd be home
Open your heart and let me walk in
Open up your eyes and love me again

Love ends and so love begins my friend
Love me again, love me again
Love me againCaptcha
Liedje Lani Misalucha Love Me Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Me Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lani Misalucha Love Me Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Me Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.