In My Life(London)


COSETTE:
In my life
I have all I could want
You are loving and gentle and good
But Papa, dear Papa,
In your eyes I am just like a child
who is lost in a wood

VALJEAN:
No more words
No more, it's a time that is dead
There are words
That are better unheard
Better unsaid

MARIUS:
In my life
She has burts like the music of angels
the light of the sun!
and my life seems to stop
as if something is over
and something has scarcely begun!

MARIUS AND EPONINE:
In my life
there is someone who touches my life

MARIUS:
waiting near!

EPONINE:
waiting here!Captcha
Liedje Les Miserables In My Life(London) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Life(London)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Les Miserables In My Life(London) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Life(London) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.