Ain't Ready


yall ni99a's aint ready(say 2 times) jump u like freaky freddy!
chew yo gum
sing yo hum
this my tune want some got a whole pack of this lip smack
make yo life a strangle hang on my song so much yo feet start 2 dangle
not from a point but a certain angle cuz yall ni99as aint ready(say 2 times)Captcha
Liedje Lil' Bow Wow Ain't Ready is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't Readymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lil' Bow Wow Ain't Ready downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't Ready in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.