Ain't Ready


yall ni99a's aint ready(say 2 times) jump u like freaky freddy!
chew yo gum
sing yo hum
this my tune want some got a whole pack of this lip smack
make yo life a strangle hang on my song so much yo feet start 2 dangle
not from a point but a certain angle cuz yall ni99as aint ready(say 2 times)Captcha
Piosenkę Lil' Bow Wow Ain't Ready przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ain't Ready, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ain't Ready. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lil' Bow Wow Ain't Ready w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.