Don't Get Me Wrong


Don't get me wrong, If I'm looking kind of dazzled
I see neon lights whenever you walk by,
Don't get me wrong, If you say hello and I take a ride
Upon a sea where the mystic moon is playing havoc with the tide,

Don't get me wrong,

Don't get me wrong, If I'm acting so distracted
I'm thinking about the fireworks that go off when you smile,
Don't get me wrong, If I split like light refracted,
I'm only off to wonder across a moonlit mile

Once in a while, two people meet,
Seemingly for no reason, they just pass in the street,
Suddenly thunder, showers everywhere
And who could explain the thunder and the rain,
But there's something in the air,

Don't get me wrong, If I come and go like fashion,
I might be great tomorrow but hopeless yesterday,
Don't get me wrong, If I fall in the mud of passion,
It might be unbelievable but let's not say so long,
It might just be fantastic,
Don't get me wrongCaptcha
Liedje Lily Allen Don't Get Me Wrong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Get Me Wrongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lily Allen Don't Get Me Wrong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Get Me Wrong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.