Don't Get Me Wrong


Don't get me wrong, If I'm looking kind of dazzled
I see neon lights whenever you walk by,
Don't get me wrong, If you say hello and I take a ride
Upon a sea where the mystic moon is playing havoc with the tide,

Don't get me wrong,

Don't get me wrong, If I'm acting so distracted
I'm thinking about the fireworks that go off when you smile,
Don't get me wrong, If I split like light refracted,
I'm only off to wonder across a moonlit mile

Once in a while, two people meet,
Seemingly for no reason, they just pass in the street,
Suddenly thunder, showers everywhere
And who could explain the thunder and the rain,
But there's something in the air,

Don't get me wrong, If I come and go like fashion,
I might be great tomorrow but hopeless yesterday,
Don't get me wrong, If I fall in the mud of passion,
It might be unbelievable but let's not say so long,
It might just be fantastic,
Don't get me wrongCaptcha
Piosenkę Lily Allen Don't Get Me Wrong przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Get Me Wrong, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Get Me Wrong. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lily Allen Don't Get Me Wrong w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.