Songtekst van LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY: Store Up Love

Store Up Love


(LE White)

If we could only store up love when we got it and use it when we need it like now
Everything would be alright but love is one thing the whole world showed on
So have to get along without love somehow

Yesterday you loved me anyone could see
Now all that's left with all love we had is just a memory
If we could only store up love
[ steel ]
If you've got someone that loves you today
You better hold on tight or you might find tomorrow love slipped away
If we could only store up love
Yeah we have to get along without love somehowCaptcha
Liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY Store Up Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Store Up Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY Store Up Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Store Up Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.