Great American Sharpshooter


So you think of what it could've been
when "time is all you've lost"
keeps burning through your head
now you fall asleep standing but lie awake in bed
watch the clock drag on and think about what you should've said
It's for the better your better half is gone
its OK you didn't need her anyway
and I don't want to hear you say nobody can take her place
and what more can I say you didn't need her anyways
So you think of how it should've been
and "it's just over" keeps going through your head
you're hearing all those words
time and time again
watch the phone all night and think about what you should've said
It's for the better your better half is goneCaptcha
Liedje LTJ Great American Sharpshooter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Great American Sharpshootermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Great American Sharpshooter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Great American Sharpshooter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.