Songtekst van Luciano Pavarotti: Ave Maria Schubert

Ave Maria Schubert


Ave Maria
Vergin del ciel
Sovrana di grazie e madre pia
Accogli ognor la fervente preghiera
Non negar
A questo smarrito mio amor
Tregua nel suo dolor!
Sperduta l'alma mia ricorre a te
E piena di speme si prostra ai tuoi pi?
T'invoca e attende la vera pace
che solo tu puoi donar
Ave Maria!

Ave Maria, gratia plena,
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave Ave Dominus
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus
et benedictus fructus ventris
ventris tui, Iesus
Ave MariaCaptcha
Liedje Luciano Pavarotti Ave Maria Schubert is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ave Maria Schubertmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luciano Pavarotti Ave Maria Schubert downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ave Maria Schubert in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.