Ave Maria


Ave Maria! Maiden mild
Oh! listen to a maidens prayr,
For thou canst hear them in the wild
Tis thou, tis thou canst hear amid despair
We slumbered safely til the morrow
Though we, by men outcast, reviled;
Oh maiden, see a maidens sorrow
Oh mother, hear a suppliant child!
Ave Maria Ahh

Ave Maria,
Gratia plena
Maria, gratia plena;
Maria, gratia plena
Ave, ave Dominus,
Dominus tecum

The murky caverns air so heavy
Shall breathe of balm if thou hast smild
Oh maiden, hear a maiden pleading;
Oh mother, hear a suppliant child!
Ave MariaCaptcha
Liedje Rachael Lampa Ave Maria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ave Mariamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachael Lampa Ave Maria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ave Maria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.