Give You Love


I woke up to the music
Spinning around in my head
You fill my day with sunshine
And the things You said

When we are together
No words can express the way I feel
Happiness forever
Here's the deal

CHORUS

Give You love
You light my way
And I can't stop saying Your name

You are my sweet addiction
Yeah, I love everything You do
Sometimes I lie here dreaming
of only You
And when I see the night sky
I think of how wonderful You are
You are my inspiration
You are my Star

Love so strong will react with this
I'm back with this, there's nothing
wacked with this
The greatest thing about this love is
there's a map to this
And my heart's in this,
I won't part with this
Loving with everything inside
If I lose my way You remind me
I'm gonnaCaptcha
Liedje M I C Give You Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give You Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M I C Give You Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give You Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.