I Will Offer Up My Life


I will offer up my life in spirit and truth
Pouring out the oil of love as my worship to You
In surrender I must give my every part
Lord receive the sacrifice of a broken heart

Chorus:
Jesus, what can I give
What can I bring
To so faithful a friend
To so loving a king
Saviour, what can be said
What can be sung
As a praise of Your name
For the things You have done

Oh my words could not tell
Not even in part
Of the debt of love that is owed
By this thankful heart

You deserve my every breath for You've paid the great cost
Giving up Your life to death, even death on a cross
You took all my shame away, there defeated my sin
Opened up the gates of Heaven, and have beckoned me in

What can I give
What can I bring
What can I sing as an offering, Lord
(What can I give
What can I give to You, to You)Captcha
Liedje M I C I Will Offer Up My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Offer Up My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M I C I Will Offer Up My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Offer Up My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.