Songtekst van Madonna: Love Makes the World Go Round

Love Makes the World Go Round


Make love not war we say
It's easy to recite
But it don't mean a damn
Unless we're gonna fight
But not with guns and knives
We've got to save the lives
Of every boy and girl
That grows up in this world

Chorus:

There's hunger everywhere
We've got to take a stand
Reach out for someone's hand
Love makes the world go round
It's easy to forget
If you don't hear the sound
Of pain and prejudice
Love makes the world go round

They think that love's a lie
But we can teach them how to try
Love means to understand
Reach out for someone's hand
'Cause everything you do
Comes back in time to you
We have to change our fate
Before it gets too late

(chorus)

Don't judge a man 'til you've been standin' in his shoes
You know that we're all so quick to look away
'Cause it's the easy thing to do
You know that what I say is true

Love makes the world go round

Make love not war we say
It's easy to recite
But it don't mean a damn
Unless we're gonna fight

(chorus)

La la la la la la laCaptcha
Liedje Madonna Love Makes the World Go Round is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Makes the World Go Roundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Madonna Love Makes the World Go Round downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Makes the World Go Round in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.