Songtekst van Marty Stuart: The Greatest Love Of All Time

The Greatest Love Of All Time


Written by Marty Stuart

I heard the sound of a train out in the distance
That takes me back to you
The only heart I ever met, as pure as it was true
Your kiss is still warm as wild mountain honey
It lays so sweet on my mind
And it helps me forget, the path of regret
And the fool that left you behind
Miles and miles of memories
Flow through me like new scarlet wine
And it's sad but it's true, that girl me and you
Had the greatest love of all time

Miles and miles of memories
Flow through me like new scarlet wine
And it's sad but it's true, that girl me and you
Had the greatest love of all time
Had the greatest love of all timeCaptcha
Liedje Marty Stuart The Greatest Love Of All Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Greatest Love Of All Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marty Stuart The Greatest Love Of All Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Greatest Love Of All Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.