Songtekst van Matraca Berg: Some People Fall Some People Fly

Some People Fall Some People Fly


It was a long, hard road
It was all up hill
We nearly lost our way
We nearly lost our will
So we clung to the rocks
Where the cold winds blow
Till love gave us strength to finally let go

We, we climbed that mountain
And we got so high
Then on the wings of an angel
We took to the sky
Out here on the edge
Love dares us to try
Baby some people fall, but some people fly

Many they fall
For passion's kiss
And many they say
Is this all there is
Well, it never was easy
To rise above
To look into the eyes of love

We, we climbed that mountain
And we got so high
Then on the wings of an angel
We took to the sky
Out here on the edge
Love dares us to try
Baby some people fall, but some people fly

And baby love has no fear
Leap and a net will appear

We, we climbed that mountain
And we got so high
Then on the wings of an angel
We took to the sky
Out here on the edge
Love dares us to try
Baby some people fall, but some people fly
Some people fly
Some people flyCaptcha
Liedje Matraca Berg Some People Fall Some People Fly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Some People Fall Some People Flymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Matraca Berg Some People Fall Some People Fly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Some People Fall Some People Fly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.