Best Of Love


I've got this somethin' to tell you
There ain't no doubt in my mind
All I'm askin' is to keep you near forever
Just till the end of time

Baby I know where love grows
My heart is overflowin'
You're so fine and so true
I wanna spend my time, spendin' time with you, baby

I've got the best of love
With every breath and every beat of my heart
You know you've got me by my deepest emotion
'Cause you keep givin' me the best of love

Passion and sweet inspiration
So rare and so hard to find
You are my journey and my destination
Queen of this heart of mine

Baby I know where love grows
In my life it's overflowin'
You're so fine and it's so true
I know I've got it all, all because of you, baby

I've got the best of love
With every breath and every beat of my heart
You know ya reach into my deepest emotion
And you keep givin' me, the best of love

With every moment that passes by
This love goes on
It keeps growin' stronger
And the more we're together
The best keeps gettin' better, baby

I've got the best of love
With every breath and every beat of my heart
You know you're down inside my deepest emotion
So just keep givin' me, the best of love

I've got the best of love
With every breath and every beat of my heart
Ain't nothin' finer than that sweetest emotion
Just keep givin' me, just keep on givin' me
The best of love, best of love, best of loveCaptcha
Liedje Michael Bolton Best Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Best Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Bolton Best Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Best Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.