How Old Are You


When the people go, then my mind is crying
When the children leave,
And tearing the world with thee
When the music plays in your fantasy
In the moonlight time
I remember the games of my life

Now, how old are you, where is your harbour,
Have many things to do, open the door
Yes, I live so true, without my lover
But tell me if the sky is blue, how old are you?

Memories of dreams, something out of date,
I saw the light of ray,
But remember the days of my lifeCaptcha
Liedje Miko Mission How Old Are You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Old Are Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Miko Mission How Old Are You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Old Are You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.