How Old Are You


When the people go, then my mind is crying
When the children leave,
And tearing the world with thee
When the music plays in your fantasy
In the moonlight time
I remember the games of my life

Now, how old are you, where is your harbour,
Have many things to do, open the door
Yes, I live so true, without my lover
But tell me if the sky is blue, how old are you?

Memories of dreams, something out of date,
I saw the light of ray,
But remember the days of my lifeCaptcha
Piosenkę Miko Mission How Old Are You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Old Are You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Old Are You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Miko Mission How Old Are You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.