Black & Blue


It's always the same, I'm always to blame
Your accusations leave me num
And how I regret how you always forget
The violence and damaged done

I could never explain, the seduction of pain
It's like a bad drug I can't hick
And how can I resist when you seduce with your fists ?
Boys will be boys when the blood runs quick

You always bring me down, you always bring me down
It's a mystery to me how cruel you can be
You always bring me down, you always bring me down
But I come crawling back to you and then you beat me
Black and blue, black and blueCaptcha
Liedje Mission U.K. Black & Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black & Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mission U.K. Black & Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black & Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.