Black & Blue


It's always the same, I'm always to blame
Your accusations leave me num
And how I regret how you always forget
The violence and damaged done

I could never explain, the seduction of pain
It's like a bad drug I can't hick
And how can I resist when you seduce with your fists ?
Boys will be boys when the blood runs quick

You always bring me down, you always bring me down
It's a mystery to me how cruel you can be
You always bring me down, you always bring me down
But I come crawling back to you and then you beat me
Black and blue, black and blueCaptcha
Piosenkę Mission U.K. Black & Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Black & Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Black & Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mission U.K. Black & Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.