Get A Real Job


Standing on a corner
Frozen to the bone
You have to make a living
But you'd rather be at home
Your eyes start getting heavy
Still you forge on
Wake up and face the world

AND GET A REAL JO
GET A REAL JO

You get a little older
Your bones are brittle and weak
Dizzy in the morning
Your pulse is sounding weak
You hate to go to work
Just living for a jo
Wake up and smell the coffee
And get a real jo

GET A REAL JO
GET A REAL JO
GET A REAL JO
GET A REAL JO

Soon you will retire
Or maybe have a stroke
You cannot feel your finger tips
Because some veins have closed
But still you drive a hack
Or push a hotdog cart
Now it's too late for you
To get a real jobCaptcha
Liedje M.O.D. Get A Real Job is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get A Real Jobmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M.O.D. Get A Real Job downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get A Real Job in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.