Let Me Out


Aren't you sick of the way you're living
Let down in life without being forgiven
Struggle for a future
You try to survive
Put on this world to rot and die

Let me out

Let me out me out
Me out of this world
Tell me how I got here
Why don't you say a word

Let me out me out
Me out of this world
Tell me how I got here
Why don't you say a wordCaptcha
Liedje M.O.D. Let Me Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M.O.D. Let Me Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.