Non Salti Come Me


Gran giornata stimolante, neve fresca sulle montagne
Siamo pronti dai si parte, la mia tavola è luccicante

RIT
Non salti come me sai perchè
Non salti come me è inutile

Vorrei proprio dimostrare quanto valgo su quest'affare
Rischio troppo ma è eccitante ed è il salto più devastante

RIT

Ahi la gramba mi fa male, dai portatemi all'ospedale
Sala gessi regolare, l'infermiera non è niente male

RITCaptcha
Liedje Naftalina Non Salti Come Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Non Salti Come Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naftalina Non Salti Come Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Non Salti Come Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.