Non Salti Come Me


Gran giornata stimolante, neve fresca sulle montagne
Siamo pronti dai si parte, la mia tavola è luccicante

RIT
Non salti come me sai perchè
Non salti come me è inutile

Vorrei proprio dimostrare quanto valgo su quest'affare
Rischio troppo ma è eccitante ed è il salto più devastante

RIT

Ahi la gramba mi fa male, dai portatemi all'ospedale
Sala gessi regolare, l'infermiera non è niente male

RITCaptcha
Piosenkę Naftalina Non Salti Come Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Non Salti Come Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Non Salti Come Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Naftalina Non Salti Come Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.