The echo


Drifting gardens
Eruptions
Fly over scandal
Hidden princes, ambassadors,
Kings, queens and apprentices
Cloud castles in between
Fantasy and reality,
Fantasy and reality

The last piece is in between, in a clear blow
Not ending alliance
I hear the buzzing, the echo, the echo, the echo, the echo

Definitive number, twisted trunk
For the first time
I can recognise
No screaming, it is a lullaby

The last piece is in between, in a clear blow
Not ending alliance
I hear the buzzing, the echo, the echo, the echo, the echo

The last piece is in between
Not ending alliance, i'll have to understand
No timing this time
It is a lullaby

I began to find
Whisper in my mind

The last piece is in between, in a clear blow
Not ending alliance
I hear the buzzing, the echo, the echo, the echo, the echo

The last piece is in between
Not ending alliance, i'll have to understand
No timing this time
It is a lullaby

I began to find
Whisper in my mindCaptcha
Liedje Najwa Nimri The echo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The echomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Najwa Nimri The echo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The echo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.