Understand?


So it's come to my attention
Some things you don't understand
Wandering through a cycle
When the power lay in your hand

Well there's an old expression
About how to play the game
Where Triumph and Disaster
Are imposters just the same

[Chorus:]

I understand
Do you understand
Understand?

So some they ask me
And this is what I say
The only thing worth having
Is what can't be taken away

[Chorus x2]

Well I can show you
Just what I mean

[X2]

Well it's my world
I see with blinding sight
Don't read from a Book
I decide what's wrong and right

So when all is evil
Don't leer into the sky
The power of creation
Is inside you and I

[Chorus x2]Captcha
Liedje Naked Raygun Understand? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Understand?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naked Raygun Understand? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Understand? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.