Oh Happy Day


Oh Happy Day
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
When Jesus washed (when jesus washed)
When Jesus washed (when jesus washed)
When Jesus washed (when jesus washed)
He washed my sins away (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)

He taught me how to watch, fight and pray
fight and pray
And live rejoicing every, everyday

Oh happy day

He taught me how

Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)Captcha
Liedje Nana Mouskouri Oh Happy Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Happy Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Mouskouri Oh Happy Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Happy Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.