Oh Happy Day


Oh Happy Day
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
When Jesus washed (when jesus washed)
When Jesus washed (when jesus washed)
When Jesus washed (when jesus washed)
He washed my sins away (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)

He taught me how to watch, fight and pray
fight and pray
And live rejoicing every, everyday

Oh happy day

He taught me how

Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)Captcha
Piosenkę Nana Mouskouri Oh Happy Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh Happy Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh Happy Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nana Mouskouri Oh Happy Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.