Songtekst van Neverending White Lights: Age Of Consent

Age Of Consent


Won't you please let me go
These words lie inside they hurt me so

I'm not the kind who likes to tell you just what you want me to
You're not the kind who needs to tell me about the birds and the bees

I saw you this morning I thought that you might like to know
I received your message in full a few days ago

Do you find this happens all of the time?
Crucial point one day becomes a crime

I've lost youCaptcha
Liedje Neverending White Lights Age Of Consent is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Age Of Consentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Neverending White Lights Age Of Consent downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Age Of Consent in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.