Everything's Gone Green


Help me, somebody help me
I wonder where I am
I see my future before me
I'll hurt you when I can
It seems like I've been here before

Confusion sprung up from devotion
A halo that covers my eyes
It sprung from this first estrangement
No one have I ever despised
Is this the way that you wanted to pay
Won't you show me, please show me the way
Is this the way that you wanted to pay
Won't you show me, please show me the wayCaptcha
Liedje New Order Everything's Gone Green is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everything's Gone Greenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Order Everything's Gone Green downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything's Gone Green in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.