Songtekst van N.Flunders: 1,000 Miles Away From You

1,000 Miles Away From You


It's hard to say I love you
When we live so far away
It's hard to make you happy
When we need each other all day
But there's one thing I know
I don't wanna lose your smile and be alone
I know you have to think
About this situation now
I live a thousand miles from you
But I'm asking just to try
And there's one thing I know
I don't wanna lose your smile and be alone

Please let me stay another day
You know I'm coming home tonight
And everything will be alright

I found that someone and it's you
I found that someone and I hope you love me tooCaptcha
Liedje N.Flunders 1,000 Miles Away From You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 1,000 Miles Away From Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje N.Flunders 1,000 Miles Away From You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 1,000 Miles Away From You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.