Songtekst van Bill Anderson: 500 Miles Away From Home

500 Miles Away From Home


I'm five hundred miles away from home
Teardrops fell on mama's note when I read the things she wrote
She said we miss you son we love you come on home
I didn't even have to pack I had it all right on my back
Now I'm five hundred miles away from home
Away from home away from home cold and tired and all alone
Yes I'm five hundred miles away from home

I know this is the same road I took the day I left home
But it sure looks different now cause I guess I look different too
Cause time changes everything
I wonder what they'll say when they see their boy looking this way
Oh I wonder what they'll say when I get home
Can't remember when I ate it's just thumb and walk and wait
And I'm five hundred miles away from home
If my luck had been just right I'd be with them all tonight
But I'm still five hundred miles away from home
Away from home
Yes I'm five hundred miles away from homeCaptcha
Liedje Bill Anderson 500 Miles Away From Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 500 Miles Away From Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson 500 Miles Away From Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 500 Miles Away From Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.