15 Minutes


Fifteen minutes, that's all you get
One quarter hour, to get it all together
That's nine hundred seconds to make
your bed
Fifteen minutes to show the world

You think you're something, that's what it's like
The one and only, the centre of attention
You're on you're high horse,
then you're on your bike
'Cos you've got fifteen minutes to show
the world
Fifteen minutes to show the world

Blow me kisses forever
Show me this is a love forever

Well, there's been some misunderstanding,
but that don't bother you
You never let it get you down, you can show
them all next time around
Swallow this sound bite, you won't have time
to chew
'Cos you've got fifteen minutes to show
the world
That's fifteen minutes to show the world

Feed me honey I'll live forever
Throw me money I'll live forever

Fifteen minutes, that's all you get
One quarter hour, to get it all together
That's nine hundred seconds to make
your bed
And don't go hesitating
'Cos someone else is waiting for his
Fifteen minutes
Fifteen minutes
Fifteen minutes to show the world

Singin' la la la laCaptcha
Liedje Nik Kershaw 15 Minutes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 15 Minutesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nik Kershaw 15 Minutes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 15 Minutes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.