15 Minutes


Fifteen minutes, that's all you get
One quarter hour, to get it all together
That's nine hundred seconds to make
your bed
Fifteen minutes to show the world

You think you're something, that's what it's like
The one and only, the centre of attention
You're on you're high horse,
then you're on your bike
'Cos you've got fifteen minutes to show
the world
Fifteen minutes to show the world

Blow me kisses forever
Show me this is a love forever

Well, there's been some misunderstanding,
but that don't bother you
You never let it get you down, you can show
them all next time around
Swallow this sound bite, you won't have time
to chew
'Cos you've got fifteen minutes to show
the world
That's fifteen minutes to show the world

Feed me honey I'll live forever
Throw me money I'll live forever

Fifteen minutes, that's all you get
One quarter hour, to get it all together
That's nine hundred seconds to make
your bed
And don't go hesitating
'Cos someone else is waiting for his
Fifteen minutes
Fifteen minutes
Fifteen minutes to show the world

Singin' la la la laCaptcha
Piosenkę Nik Kershaw 15 Minutes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 15 Minutes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 15 Minutes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nik Kershaw 15 Minutes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.