Stay


When I think about the time
I believe I knew the ways of love
All the chances that I took
I thought I knew it all
Even when I wonder how
I made it through it all
I know I do it all over again

Chorus

Stay with me
You & I would always be
Close to each other
Stay with me
Loving you is so easy
Please wont you stay with me

When I look into your eyes
I don't need to hear the words I love
I can feel it in my heart
You have a way with me
& I feel so good each time
I hear you say to me
Living each day with me
Is all that you need

Chorus

Stay with me
You & I would always be
Close to each other
Stay with me
Loving you is so easy
I want you always

Bridge:
Stay with me
Everyday with me
Stay with me
Stay

(Instrumental)

(Repeat bridge -except last word)

(Repeat Chorus)

Coda:
Stay, forever & ever
Forever & ever

Outro:
Stay with me
Loving you is so easy
Please wont you stay with meCaptcha
Liedje Nina Stay is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Staymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nina Stay downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stay in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.