The First Noel


(Traditional) Arranged by Emory Gordy, Jr

The first Nowell, the angel did say,
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep,
On a cold winter's night that was so deep

Nowell, Nowell,
Nowell, Nowell,
Born is the King of Israel

They looked up and saw a Star,
Shining in the East, beyond them far;
And to the earth, it gave great light,
And so it continued both day and night

Nowell, Nowell,
Nowell, Nowell,
Born is the King of Israel

The star drew nigh to the North-West,
O'er Bethlehem it took its rest,
And there it did, both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay

Nowell, Nowell,
Nowell, Nowell,
Born is the King of Israel
(Last time) Nowell, Nowell,
Nowell, Nowell,Captcha
Liedje Patty Loveless The First Noel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The First Noelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patty Loveless The First Noel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The First Noel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.