Amapola


(Garcia Jos? Maria Lacalle)

Amapola, lindisima amapola,
Ser? siempre mi alma tuya sola
Yo te quiero, amada ni?a mia,
Iqual que ama la flor la luz del d?a
Amapola, lindisima amapola,
No seas tan ingrate y ?mame
Amapola, amapola
C?mo puedes t? vivir tan sola

Yo te quiero, amada ni?a m?a
Igual que ama la flor la luz del d?a

Amapola, lind?sima amapola,
No seas tan ingrate y ?mame
Amapola, amapola
C?mo puedes t? vivir tan sola

ENGLISH TRANSLATION

Poppy, pretty little poppy
My soul will always be only yours
I love you, my dear girl,
As the flower loves day's light
Poppy, pretty little poppy,
Don't be so hard and love me
Poppy, poppy
How can you live so alone

I love you, my dear girl
The same as the flower loves day's light

Poppy, pretty little poppy,
Don't be so hard and love me
Poppy, poppy
How can you live so aloneCaptcha
Liedje Paul Potts Amapola is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amapolamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Potts Amapola downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amapola in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.