Theme Song


Pucca loves Garu
He's a pretty boy
Ninjas with noodles
Kissy chase
Kissy face
Wam bam bam!

Pupupupu-Pucca
Pupupu-Pucca Funny love
Pu-pu
Pupupupu-Pucca
Pupupu-Pucca Funny love
Pu-pu

Pucca loves Garu
He a pretty boy
Kissy chase
Kissy fase
Wam bam bam!Captcha
Liedje Pucca Theme Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Theme Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pucca Theme Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Theme Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.