Theme For A Nude Beach


Bop bop bop boodha bah da da
Bop bop ba da bah da
Bop bop bop boodha bah da da
Bop bop bah da bah da

CHORUS
There is a sand bar in your mind
Sand bar in the bay
Sand bar in your mind
Sand bar in the bay

There's a beach
Oh, I hope it's not out of reach
It's very beautiful
Come, my little peach

Together we'll go down to nude beach
Together we'll stroll on the sand
Where the air and the land meet forever
The sea, the land
A land of tan

We know a place where we are free
We throw our suits into the sea

CHORUS

Bop bop bop boodha bah da da
Bop bop bah da bah da
Bop bop bop boodha bah da da
Bop bop bah da bah da

Please take my hand, you are a woman
I am a man

This place is so remote, everything is revealed
It's so mysterious
Here I must stay forever

Together we'll go down to nude beach
Together we'll stroll on the sand
We'll stroll on the sand
We'll stroll on the sand together
Where the air and the land meet forever
The sea, the and
A land of tan

CHORUSCaptcha
Liedje B-52s Theme For A Nude Beach is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Theme For A Nude Beachmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Theme For A Nude Beach downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Theme For A Nude Beach in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.