In The Lap Of The Gods


It's so easy, but I can't do it
So risky - But I gotta a chance it
It's so funny, there's nothing to laugh about
My money, that's all you wanna talk about
I can see what you want me to be
But I'm no fool

It's in the lap of the Gods
I'm no fool
It's in the lap of the Gods
I'm no fool
It's in the lap of the Gods
It's in the lap of the GodsCaptcha
Liedje Queen In The Lap Of The Gods is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Lap Of The Godsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen In The Lap Of The Gods downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Lap Of The Gods in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.