Love Kills


Love don't give no compensation
love don't pay no bills
Love don't give no indication
love just won't stand still
Love kills
drills you through your heart

Love kills
scars you from the start
It's just a living pastime
ruling your heart line
stay for a lifetime
Won't let you go 'cause love
love
love won't leave you alone

Love don't take no resenration
love is no square deal
Hey
love don't @ve no justification
strikes rike cold steel
Love kills
drills you through your heart

Love kills
scars you from the start
It's just a living pastime burning your lifeline

Gives you a hard time

Won't let you go 'cause love
love
love wonY leave you alone
Hey
love can play with your emotions
open invitations to your heart
Hey
love kills Play with your emotions
open invitations to your heart

To your heart
to your heart
love kills
Love kills
hey
hey
love kills
love kills
love kills
love kills
Love can play with your emotions
open invitations
Love kills
hey
drills you through your heart
Love kills
scars you from the start
It's just a living pastime
ruling your heart line
won't let you go
Love kills
hey
drills you through your heart

Love kills
tears you right apart
It won't let go
it won't let go
love kills
yeah
yeahCaptcha
Liedje Queen Love Kills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Killsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Love Kills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Kills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.