Love Kills


Love don't give compensation
Love don't pay no bills
Love don't give no indication
Love just won't stand still

Love kills
Thrills you through your heart
Love kills
Scars you from the start
It's just a living pastime
Ruining your heart line
Stay for a lifetime
Won't let you go
Cause love, love, love, won't leave you alone

Love won't take no reservation
Love is no square deal
Love won't give no justifications
It strikes like cold steel

Love kills
Drills you through your heart
Love kills
Scars you from the start

It's just a living pastime
Burning your life line
Gives you a hard time
Won't let you go
Cause love, love, love, won't leave you alone

Love can play with your emotions
An open invitation to your heart
Hey love kills
(repeat)

Love kills, love kills, love kills,

Love kills
Thrills you through your heart
Love kills
Scars you from the start

It's just a living pastime
Ruining your heart line
Won't let you go

Love kills
Drills you through your heart
Love kills
Tears you right apart
It won't let you go
It won't let you go
Love killsCaptcha
Liedje Freddie Mercury Love Kills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Killsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Love Kills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Kills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.