Never Meant To


I never meant to do you harm, I was wrong
Everything I should have done
Every note I should have sung
Rest in little baskets in a ring about my head
Everything I did was wrong, everything I said was wrong
I say I don't mind the failure but I'm lying
Everything I see is red, everything is bloody dead
and I don't have to tell you that I'm dying
I never meant to lie, never meant to harm
Well, once or twice, I meant to
I never wanted this, never meant to hit
Well, once or twice, I meant to
Every way I've ever failed
Every hope that I've impaled
Rest in little baskets in a ring around my head
Every word I could have spoken
Every promise I have broken
Rot in little baskets in a ring around my head
Singing fast I'm guilty
Sinking fast crucify me
Sinking fast it's what you want
Sinking everything is deadCaptcha
Liedje Radio Iodine Never Meant To is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Meant Tomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Radio Iodine Never Meant To downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Meant To in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.