Una RFaga De Amor


Chiquilina, yo te quera
Chiquilina, me dejaste as
Aquella noche yo te am
Y te entregue mi corazn
Aquella noche nos amamos tu y yo
Chiquilina, yo te quera
Chiquilina, me dejaste as
Al pasar el tiempo te olvidaste
Y te fuiste de mi lado
Pero igual yo te sigo amando

Fue como una rfaga tu amor, me enamor
Despus solito me dejo y se march

Chiquilina, yo te queria
Chiquilina, me dejaste asi
al pasar el tiempo te olvidaste
y te fuiste de mi lado
pero igual, yo te sigo amandoCaptcha
Liedje Rafaga Una RFaga De Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Una RFaga De Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rafaga Una RFaga De Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Una RFaga De Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.