Ive Got News For You


You said before me met
that your life was awful tame
Well, I took you to a night clu
and the whole band knew your name Oh,

Well, baby, baby, baby
I've Got News For You
Oh, somehow your story don't ring true,
Well, I've got news for you

Well, you phoned me you'd be late
cause you took the wrong express
and then you walked in smiling
with your lipstick all a mess

Oh, let me say to you little mama,
Wo, I've Got News for you
Ah, your story don't ring true lil girl
Yeah, I've got news for you

(Instumental - subdominant bridge)

(A section solo)

Oh, you wore a diamond watch,
claimed it was from Uncle Joe
When I looked at the inscription
it said love from Daddy-O

Oh, well baby, wo lil girl, I wanna say
I've Got News For You
Ah, if you think that jive will do
Let me tell you, oh,
I've Got News For You
Well, somehow your story don't ring true
Wo, I've Got News For YouCaptcha
Liedje Ray Charles Ive Got News For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ive Got News For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ray Charles Ive Got News For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ive Got News For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.